Markvärmerör

Markvärmerör

Fakta
Warmias markvärme rör är ett 5-lagers PE-RT
CE märkt CE/ETA-cert 05/0042 
Finns även utan diffusionspärr
Max längd 400m Storlek 25 x 2,3 mm

Markvärmerör

Warmias markvärmerör typ102225 är ett 5-lagers MIDI-kompositrör med diffusionsspärren i det mittersta lagret. Väl skyddat för nötningar eller annan mekanisk påverkan, och kan därför t.ex. najas fast vid armeringen. Den effektiva diffusionspärren minimerar risken för påverkan av syre på metaller i systemet, speciellt då radiatorer förekommer i samma system. Röret finns dock även utan diffusionsspärr typ 102325. Max rörlängd för båda typerna är 400m.

Produktblad Ladda ner PDF här