Markvärme

Användningsområde
Warmias markvärmesystem är lämplig för
utecentrum, ramper, parkeringsplater och lastzoner.
Entrer till varuhus, kontor skolor Idrottsplatser
platser där förlängd säsong önskas

WARMIA MARKVÄRMESYSTEM
Warmias markvärme planeras alltid induviduellt för varje objekt. C-c avståndet mellan rören kan variera mellan 200, 250 och 300mm beroende på omgivningen och snösmältning eller om torkning av ytorna krävs. Då rören är diffusionstäta kan värmekälla vara returen från fjärrvärme, kylvatten från anläggningar eller jordvärme. Oftast räcker en tilloppstemperatur på 40C. Rören kan frostskyddas med glykol och anslutas till en byggnads värmesystem. I detta fall användas en värmeväxlare för att separera byggnadens värmesystem från markvärmen. Se figur nedan. Effekten på markvärmen är i storleksordningen 300W/kvm. Rören installeras enklast med rörhållarskenor eller hullingar på ett isolerande skickt och gjutes så in i betong eller täckes med ett marklager. Rören får inte utsättas för punktbelastning.

Produktblad Ladda ner PDF här