Husgrund

Fakta
300mm EPS
25mm Knotter plattor Avsedd för 16mm rör

Fördelar
Effektivt sätt att bygga upp en lågenergi grund
Spiral eller sinus läggning
c-c från 75mm
Inga distanser för armeringen
Mindre betong
Bättre arbetsmiljö

Warmia husgrund
Warmia husrund är framtagen för att erhålla en flexibel förläggning av Warmias golvvärmerör. Rören kan läggas ner till ett c-c av 75mm och med fritt val mellan spiral och sinusläggning. Genom att lägga rören med varierande c-c och i spiral (se fig. nedan) erhålls en energieffektiv varmgrund som förbättrar värmepumpens verkningsgrad (COP) med 20-30% samt ger bättre värmekomfort än det normalt använda, 300mm c-c och sinus läggning. Warmias husgrund är flexibel och underlättar arbetet betydligt och är tidsbesparande, inga rörhållareskenor eller najning av rören behövs. Läggningen av rören sker till största delen i upprätt ställning och minskar därför risken för arbetsskador. Armeringsnätet läggs ovanpå knottrorna. Inga stöd behövs för att lyfta upp armeringen.