Värmeväxlare

golvvärmeprodukt

Fakta
Komplett värmeväxlarepaket
För uterum eller garage upp till 150kvm
För snösmältning upp 100 kvm

Ingående komponenter
Värmeväxlare
Termostat för konstant temperatur till värmerör
Expansionskärl 2 liter.
Säkerhetsventil
Manometer


Mått 
Höjd 45 cm 
Bredd 40 cm
Djup 15 cm

VÄRMEVÄXLARE TYP 1290VV

Warmias värmeväxlare paket är avsett för uppvärmning av ytor där frostrisk kan förkomma. Värmeväxlaren isolerar värmekällans vatten från de rör med glykolblandning som användas vid den yta där det finns frostrisk. Sekundär sidan är försedd med egen cirkulationspump och expansionskärl samt säkerhetsventil. Temperaturgivaren på sekundärsidans tillopp styr flödet på primärsidans retur. Värmeväxlare är anpassad för uterum eller garage upp till 150kvm eller för markvärme (snösmältning) upp till 100kvm.