Shuntgrupper

golvvärmeprodukt

Fakta
Lågenergi cirkulationspump
Inbyggd by-pass
Termostat samt temperaturvakt.
För ytor upp till ca 200kvm

Anslutningar
Tillopp R20 ig
Retur R20 ug

Shuntar

Warmia shuntar är anpassade för våra fördelare. De är försedda med cirkulationspumpar med låg energiförbrukning, Wilo Yonos PICO eller Grundfors Alpha 2. Som standard levereras shuntarna med manuella termostater med kappilär känselkropp. Ingången kan även förses med rums eller utetemperatur reglering. En temperturvakt slår ifrån cirkulationspumpen om vattnet till fördelaren skulle överstiga inställd temperatur. Shunten är symetrisk och kan monteras med fördelaren till höger eller vänster. Justerbar "bypass". Primärsidan kan stängas av vid termostatventilen och retursidan stängs av med påmonterad ventil. Shunt typ 129010 med 15-40 pump för ytor upp till 50kvm Shunt typ 129015 med 15-60 pump för ytor upp till 100kvm