Referenshuset

Husetst storlek: 
130 
Golvvärmesystem: 
Warmia, 16mm rör.
Uppvärmningskälla: 
Bergvärmepump, Viessmann med COP 4,2
Ventilation: 
FTX, ILOX air återvinningsgrad 80%
U-värden
Bottenbjälklag 0,098
Vindsbjälklag 0,098
Väggar 0,19
Fönster och dörrar 1,0


Totalt 0,267 W/K*m²

Energiförbrukning (inkl varmvatten)
Jan-Juni  2014: 1765,2 kWh
               2013: 3148 kWh

Låga uppvärmningskostnader med Warmia golvvärme i ett praktiskt fall. 

Bra isolerat och välbyggt hus är en grundförutsättning för att erhålla låga uppvärmningskostnader. Det man ofta inte tänker på är att även val av värmekälla och hur värmen distribueras har stor betydelse. Med vattenburna golvvärmesystem och tack vare låg framlednings temperatur uppnås den högsta verkningsgraden för värmekällan.

Dock skiljer sig olika golvvärmesystem åt och rätt val sänker den årliga energi förbrukningen. Warmias golvvärmesystem har i allmänhet en max framledningstemperatur på +32ºC vid en ute temperatur på -25ºC. Jämför man detta med andra system som kräver +40ºC under samma förhållanden så innebär det en kostnadsbesparing på 10% under följande förutsättningar. Huset har en boyta på 150m² och dimensionerat för en årlig förbrukning på 11000kWh. Uppvärmningskällan är en markvärmepump och rumstemeraturen +22ºC.

Vad är det i Warmias golvvärmesystem som gör att man får denna besparing.

 • En noggrann projektering. Hänsyn tas till effektbehovet i varje rum. Rörtäthen varieras
  i rummet för att optimera värmebehovet. Projektering görs så noggrann att inga termostater
  ska behövas. Se praktiskt exempel.
 • Optimalt rörantal, och golvvärme kretsar.
 • Optimala rörlängder.
 • Spiralläggning som ger en jämn värmefördelning. Det krävs ingen förhöjd tillopstemperatur
  för att kompensera för temperaturfallet som måste göras vid sinusläggning.
 • Den rostfria fördelaren med en diameter på 39mm ger ett lågt tryckmotstånd.
  Ett praktisk fall.

Mer info om huset:
Ett enplanshus på 130m², klart för inflyttning slutet dec 2011.
Planritning och golvvärmeprojektering se bilagor I och II.

Allmännt om projekteringen av golvvärmesystemet.  Huset är projekterat med16mm PERT rör för optimal värmeavgivning och med två fördelare för att kunna ha en förhöjd temperatur i bad, WC, bastu och tvättrum. Samt att även kunna ha värmen på i t.ex. bad och bastu då ingen värme krävs i övriga utrymmen. Spiralläggning för ökad komfort och låg tilloppstemperatur.

Effektförbrukningen månad för månad kommer Ni att kunna följa här på www.warmia.se.