Golvvärmerör

Fakta
Warmias golvvärme rör är ett 5-lagers PE-RT
CE märkt CE/ETA-cert 05/0042
500 års livlängd vid normalt bruk.
30 års materialgarantili


Storlekar
20 x 2 mm för industrilokaler
16 x 2 mm för villor
12 x 2 mm för låg bygghöjd
10 x 1,7 mm


CE-märkning
Våra golvvärmerör uppfyller de
senaste reglerna för CE-märkningGOLVVÄRMERÖR

Warmias golvvärmerör är ett 5-lagers MIDI-kompositrör med diffusionspärren i det mittersta lagret. Väl skyddat för nötningar eller annan mekanisk påverkan, och kan därför t.ex. najas fast vid armeringen. Den effektiva diffusionspärren minimerar risken för påverkan av syre på metaller i systemet, speciellt då radiatorer förekommer i samma system. Röret är certifierat enligt CE/ETA 05/0042, ej att förväxla med den betydligt mildare DIN normen som normalt åberopas. Röret tål en kontinuelig temperatur på +95C och tillfälligt upp till 110C. Då röret är mjukt även vid sträng kyla kan c-c ner till 75mm utnyttjas.