Fördelare

Golvvärmefördelare

Fakta
Warmias golvvärmefördelare tillverkade i rostfritt stål.
Minimal läckagerisk.
Inre diameter >35mm ger flöde upp till 2000l/h.
Fördelare är patenterad, patent nr. EP1482249.


Anslutningar
2-14st, anslutningar, R20 ug.
Slingornas reglerområde 38-888 l/h.
Till och retur anslutningar kulventiler R20 alt R25 ig.
Manuella avluftnings och påfyllnads ventiler, R20 ug.

GOLVVÄRMEFÖRDELARE

Warmias golvvärmefördelare är utvecklade för att ge så enkelt och funktionellt system som möjlig. Inga onödiga skarvar. Slingornas injusterings och avstängnings ventiler är försedda med certifierade O-ringar för att förhindra läckage. Injusteringsventilerna har ett brett injusteringsområde för att ge rätt flöde till de olika slingorna. Vid flera fördelare används injusteringsventiler (se nedan) för att fördela flödet mellan de olika enheterna. Fördelarens stora innerdiamer och dess släta ytor gör att fördelarna kan användas för stora ytor. Beroende på det flöde som krävs levereras fördelarna med R20 eller R25 anslutningar.