Förläggningsprinciper

Platta på mark:

Platta på mark

  • 300mm isolering

  • Armeringsdistanst

  • Armeringsnät

  • 16mm golvvärmerör

Warmia rekommenderar att man lägger 300mm isolering och sedan najar 16mm rör på armeringsnätet (20mm rör används i större projekt). Golvvärmen kommer då högre upp i konstruktionen och reagerar snabbare samt att det är enkelt att fästa rören i spiralmönster på nätet vilket genererar lägre energiförbrukning. Warmias rör tål att najas med najomat då diffusionsskyddet ligger väl skyddat inuti röret. Man kan även lägga rörhållarskenor direkt på isoleringen som man sedan trycker ner rören i och lägger armeringen ovanpå. Det är dock svårare att lägga rören i spiralmönster med denna metod. För att undvika att man borrar i rören så planerar man alla rördragningar genom dörröppningar.

Träbjälklag gipsmetoden:

Träbjälklag Gipsmetoden

  • 10 eller 12mm golvvärmerör
  • Spikklämmor
  • 13 eller 15mm gips skurna i remsor
  • Spackelmassa

Gipsmetoden bygger på att 10mm eller 12mm rör fästs på underlaget med spikklämmor med ett c-c av 100-150mm vid ytterväggar och 225mm i centrum av rummen.
Gipsplank skruvas fast på ömse sidor om rören med ett mellanrum av 4-5cm. Detta mellanrum fylls sedan med flytspackel eller kakelfix. Möjligheten att variera c-c och att lägga rören i spiralmönster gör att värmefördelningen blir jämn och att energiförbrukningen blir lägre än t. ex. spårade skivor med plåtar.
Förläggning med plåtar innebär ett fast c-c om 200mm eller 300mm samt att rören måste läggas i sinusmönster. Detta leder till att framledningstemperaturen måste höjas och därmed ökar energiförbrukningen. Flexibiliteten vid förläggning med gipsmetoden ger också större möjligheten att kompensera för kallras vid stora fönsterpartier.