Golvvärme

Fakta
Låg energiförbrukning
Tillförlitligt
10 års sytemgaranti
30 år materialgaranti på rör
Högklassiga komponenter
Avancerad projektering

WARMIA GOLVVÄRMESYSTEM
Warmia är idag Finlands största leverantör av vattenburen golvvärme. Detta tack vare att systemet är utvecklat för att möta Finlands krav på låg energiförbrukning (betydligt hårdare än de i Sverige) samtidigt som tillförlitlighet och största möjliga komfort är högt prioriterat.

Planering
Beräkningar är gjorda i planeringsprogram utvecklade för Nordiskt klimat. Byggnadens utformning, U-värden för golv, tak, väggar, fönster m m läggs in i beräkningsmodellen. För att få jämn värmefördelning monteras rören i spiralmönster. Vi använder oss av ett varierande c-c (avstånd mellan rören) beroende på varje ytas/rums värmebehov inte enbart ett c-c på 300mm som ofta är förekommande. Tack vare att rören är mjuka, även vid minusgrader, så kan de läggas tätare än rör av PEX typ. En fördel vid stora fönsterpartier. Ett rör med 20mm diameter kräver ett vattenflöde på 200l/h för att undvika laminär strömmning. Vi fördrar därför rör med diametern 16mm som endast kräver 50l/h för att få en turbulent strömmning och på så sätt ger ett bättre värmeutbyte.

       

Rören.
Warmias, PE-RT mini 5 lagers, rör är en av få som är CE godkända. De klarar de kommande kraven på diffusionstäthet. En viktig parameter för att minska risken för korrosion i övriga delar av värmesystemet. Diffusionsspärren ligger väl skyddad som tredje lagret av 5. Tack vare detta har Warmia en 30 års materialgaranti på rören. Beräknad livslängd är så mycket som 300 år vid normal användning.

Kvalitén.

Hela golvvärmesystemet har en systemgarantin på 10 år

Fördelaren.

Tillverkad av rostfritt stål utan onödiga skarvar. Tack vare en inre diameter på >35mm och släta ytor ger fördelaren ett bra vattenflöde, upp till 2000l/h. Den är försedd med injusteringsventil som möjliggör jämn värmefördelning vid flera fördelare samt reglerventiler för varje enskild slinga.

Låg energiförbrukning

Vi förordar att rören läggs i spiralmönster och att slingorna har så lika längd som möjligt. Fördelaren ska placeras så centralt som möjligt. Detta för att erhålla en rörläggning som är jämt fördelade över ytorna. Korridorer med tätt lagda golvvärmerör kan då undvikas då de inte ger optimal värmefördelning samt också svårigheter att reglera värmen i enskilda rum. Med omsorgsfull planering och optimal läggning blir tillopstemperaturen i ett Warmia system 8-10oC lägre än vid många andra system. Warmias golvvärmesystem håller en tillopstemperatur på vattnet på 32oC vid en utetemperatur på -20oC. Detta ger t. ex. en 20% ökning av en värmepumps COP.

Rumsreglering

Warmias termostat 15400 bildar tillsammans med basstation 1541xx (230V) eller 1542xx (24V), ett avanserat och flexibelt system för rumreglering. Med en ratt kan man ställa in temperaturen, välja mellan en mängd funktioner och parametrar samt service. Förutom styning av temperaturen i enskilda rum finns även möjlighet att styra cirkulationspumpen samt också styrning av värmepumpen. RJ45 finns för anslutning till hemnätverket. Kortplats finns för ett SD-kort för uppdatering av programvara eller individuella systeminställningar. Vid användning av flera basstationer i ett och samma uppvärmningssystem kan tre basstationer kopplas sammans. Kommandon och status kommuniseras trådlöst mellan enheterna. En enhet (mastern) styr övriga enheter (slavarna) centralt. Basstationerna har skyddsfunktioner för cirkulations pumpar och ventiler inte skadas eller fastnar. Stillastående enheter motioneras därför efter ett förinställt program. I frostskyddsläget öppnas ventilerna helt om temperaturen understiger det inställda värdet (5-10C).

Produktblad Ladda ner PDF här