Golvvärme planeringWarmia är idag Finlands största leverantör av vattenburen golvvärme. Detta tack vare att systemet är utvecklat för att möta Finlands krav på låg energiförbrukning (betydligt hårdare än de i Sverige) samtidigt som tillförlitlighet och största möjliga komfort är högt prioriterat.

Planering

Beräkningar är gjorda i planeringsprogram utvecklade för Nordiskt klimat. Byggnadens utformning, U-värden för golv, tak, väggar, fönster m m läggs in i beräkningsmodellen. För att få jämn värmefördelning monteras rören i spiralmönster. Vi använder oss av ett varierande c-c (avstånd mellan rören) beroende på varje ytas/rums värmebehov inte enbart ett c-c på 300mm som ofta är förekommande. Tack vare att rören är mjuka, även vid minusgrader, så kan de läggas tätare än rör av t.ex. PEX typ. En fördel vid stora fönsterpartier. För villor använder vi oss av 16mm rör för att få en turbulent strömmning och på så sätt få bättre värmeutbyte.

spiralläggning